Cần một chút đột phá từ những hạn chế đang kìm hãm bản thân chúng ta

Bạn có đang cảm thấy bế tắc ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của mình, để rồi không biết mình nên làm gì, nên đi đâu, định hướng của mình ở đâu? Có những việc mà bạn muốn hoàn thành, những ước mơ bạn muốn...