Tinh thần kinh doanh của người Việt Nam được thể hiện như thế nào?

Điều gì cho thấy người Việt Nam xác định thành công của các startup công nghệ cho đến nay và khiến đất nước sẵn sàng phát triển thành một cường quốc khởi nghiệp có tầm thế ở Đông Nam Á? Câu trả lời phần lớn nằm ở lịch sử...