Startup Story

“Xin chào! Ngày hôm nay của bạn thế nào?”

“Cùng chia sẻ câu chuyện của bạn nhé!”

Bạn đã trải qua một ngày của mình như thế nào? Một ngày có thực sự ý nghĩa hay đúng với mục tiêu theo đuổi đam mê và khát vọng của mình hay không?

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với Genz nhé! Bạn có kỹ năng này và tôi có kinh nghiệm kia, chúng ta cùng đưa ra những câu chuyện để giúp nhau có thêm động lực hơn nữa!

Không có bài đăng trên blog của người dùng nào.