Top 10 các quốc gia giàu nhất thế giới năm 2021, theo bạn thì là quốc gia nào?

Khi được hỏi về quốc gia nào giàu nhất thế giới thì trong đầu bạn sẽ xuất hiện quốc gia nào? Và điều gì xuất hiện trong đầu khi bạn nghĩ về những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới? Một số người sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên khi...