Monthly Archives

Tháng Chín 2020

Bữa tối cùng cha

Có một chàng trai đưa cha người cha già của mình vào một nhà hàng để ăn tối, người cha già yếu trong lúc ăn đã