Câu chuyện thành công

Bài viết mới nhất

5 Thói quen đọc hiểu của những người thành công mà chúng ta cũng cần phải biết

Trải qua các cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 40% người lớn trên thế giới đọc sách báo không thực sự cần thiết cho mục đích công việc hoặc giáo dục hàng ngày của mình. Đây chắc chắn không phải là thói quen mà những người thành công thường làm, hầu hết họ đều cho rằng thói quen đọc của họ sẽ đóng một vai trò lớn trong thành công của

Phát triển bản thân